Skriv ut

Parkering och parkeringstillstånd

Datumparkering

 • I Nora tätort gäller datumparkering alla dagar 00.00-06.00 från 16/10-14/5.
 • I Lindesbergs tätort gäller datumparkering alla dagar 00.00-06.00 året runt.

Datumparkering underlättar för kommunen att kunna sköta drift och underhåll av  gator och vägar.

Det innebär att du ska parkera på sida med ojämna gatunummer när det är jämnt datum. På sida med jämna gatunummer när det är ojämnt datum. Tänk på att om du till exempel parkerar fordonet kl. 21.00 så är det nästa dags datum som gäller.

Parkeringsplatser

Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning ansvarar för de parkeringsplatser som finns utmed stadens gator. Parkering är tillåten högst 24 timmar i sträck på all gatumark om inget annat anges.

I centralorterna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora är parkeringstiden begränsad på vissa platser eftersom efterfrågan på parkeringsplatser är stor under vissa tider. Samtliga parkeringar på gator och torg är kostnadsfria.

I Lindesberg och Nora tätorter finns det en parkeringszon i centrum. Inom denna zon ska P-skiva användas vid parkering.

 • Inom Lindesbergs parkeringszon tillåts 3 tim parkering, kl. 8-18 vardagar och kl. 8-15 dag före helgdag, om inget annat anges (se karta nedan).
 • Inom Noras parkeringszon tillåts 2 tim parkering, kl. 9-18 vardagar, om inget annat anges (se karta nedan).

Klicka på kartorna för större versioner.

Parkeringszoner i Nora

Parkeringszoner i Lindesberg

Parkeringszoner i Lindesberg

Parkeringsplatser i Hällefors:
Klicka på denna länk för att komma till länskartan för Hällefors och välj parkering i rutan till högerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkeringsplatser i Ljusnarsberg:
Klicka på denna länk för att komma till länskartan för Ljusnarsberg och välj parkering i rutan till högerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Långtidsparkering

Det finns parkeringsplatser i Lindesberg, Storå, Frövi och Fellingsbro där man får parkera i 7 dygn. Nedan visas var de ligger någonstans. Du kan klicka på kartorna för att få dom större.

Lindesberg​ (Norra delen av Banvägen)

Storå (Järnvägsstationen)

Frövi (Järnvägsstationen)

Fellingsbro (Vid järnvägsövergången)

Ställplatser för husbilar

​Det finns avsedda ställplatser för husbilar i Hällefors, Kopparberg, Lindesberg och Nora. Nedan visas var de ligger någonstans. Du kan klicka på kartorna för att få dom större.

Hällefors (korsningen Sikforsvägen-Bjässevägen samt Hällefors Vandrarhem)

Karta som visar ställplatser för husbil i Hällefors

Det finns mer information om ställplatserna i Hällefors på kommunens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kopparberg (Marknadsbacken, västra sidan av ICA-parkeringen)

Lindesberg (Dalkarlshyttan i närheten av golfbanan)

Nora (Skojarbacken vid Tivoligatan)

Parkeringsanmärkning

​Du kan få en parkeringsanmärkning (även kallad parkeringsböter eller p-bot) om du stannat eller parkerat ditt fordon mot de bestämmelser som gäller.

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du bestrida. Det gör du hos närmsta polismyndighet. Då ska du ange varför du vill bestrida och vilka bevis du har för att parkeringsanmärkningen är felaktig.

Tänk på att felparkeringsavgiften ska betalas, även om du anser att den är felaktig. Det är fordonets ägare som ansvarar för att avgiften betalas. Om du får rätt vid din överklagan får du pengarna tillbaka.

Det är Transportstyrelsen som sköter administrationen av parkeringsanmärkningar som är utfärdade på kommunernas gator.

Det Transportstyrelsen gör är att

 • bevaka att inbetalningar sker inom den föreskrivna tiden
 • skicka ut inbetalningskort och påminnelser
 • överlämna obetalda ärenden till Kronofogden.

Laddstolpar för elbilar

I Lindesberg finns det laddstolpar för elbilar. Varje laddstolpe ger laddningsmöjligheter för två bilar samtidigt. För att ladda din elbil måste du kontakta Linde Energi för att få en tagg som ger dig tillgång till laddstolpen.

Läs mer om laddstolparna och kontaktuppgifter till Linde energi på Linde energis hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade förare

Om du är gravt rörelsehindrad och har svårt att gå kortare sträckor än 100 meter kan du ansöka om parkeringstillstånd.

 • Beslutet grundar sig på din förmåga att gå eller om du har psykiska besvär.
 • Parkeringstillståndet är giltigt i 1-5 år.

Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare. Beslutande myndighet är Bergslagens Miljö- och Byggnämnd. Använd blanketten Parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) för att ansöka.PDF

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade passagerare

Du som är passagerare och som är i behov av kontinuerligt stöd eller tillsyn av föraren av ett fordon kan ansöka om parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet är giltigt i 1-5 år.

Det kan gälla vid:

 • svåra förlamningar
 • balansrubbningar av allvarligt slag
 • vid svår motorik
 • psykisk oro m.m.

Om du inte får tillstånd har du ändå möjlighet att bli skjutsad dit du ska, men inte till platser där förbud mot att stanna eller parkera gäller. Föraren åker sedan och parkerar på en vanlig parkeringsplats. Använd blanketten Parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) för att ansöka.PDF

2016-10-25

Kontakt

0581-810 00
Kommunens växel
måndag-fredag 7.30-16.30
lunchstängt 12.00-13.00

Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Besökstider:
måndag-fredag 8.00-15.30
lunchstängt 12.00-13.00

info@bmb.se

Hittade du det du sökte? *
Kontakta handläggare för trafikfrågor

Jenny Grönberg
0581-817 03
Telefontid: vardagar kl. 08.00-10.00, 10.30-11.30
(Parkeringstillstånd för rörelsehindrade)

info@bmb.se