Skriv ut

Utställning av översiktsplan för Nora kommun

Under perioden 21 december 2016 – 20 mars 2017 ställs planen ut för granskning på biblioteket i Nora, Storgatan 15, Tingshuset i Nora, Prästgatan 15, samt på Stadsarkitektkontoret, Kungsgatan 41 i Lindesberg. Planhandlingarna finns även att läsa digitalt under Aktuella planarbeten Nora kommun.

Syftet med översiktsplanen är att den ska vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska också användas som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen, bidra till att förenkla och effektivisera plan- och bygglovshanteringen samt vara en överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Upplysningar om planen lämnas av Angelica Sjölund, fysisk planerare, Stadsarkitektkontoret, tel 0581 – 810 80.

Synpunkter på planen ska framföras skriftligen via e-post till info@sbbergslagen.se eller till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg, senast 20 mars 2017.