Skriv ut

Större frihet att bygga altaner

Den 4 juni 2019 röstade riksdagen ja till regeringens förslag om större frihet att bygga altaner. Lagändringen innebär att det från och med 1 juli 2019 inte kommer att krävas bygglov för altaner:

  • inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus,
  • om altanen inte är högre än 1,8 meter, och
  • inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det.

Undantaget gäller inte byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

För mer information kontakta oss på bygglovsavdelningen.

Läs mer om regeringens förslag här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster