Skriv ut

Solfångare och solceller - riktlinjer för hantering av bygglov

Kommunen vill verka för en omställning till förnyelsebar energi och ser positivt på installation av solfångare och solceller. Enligt plan- och bygglagen krävs normalt bygglov för ändring av en byggnad som innebär att den byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Riktlinjerna har tagits fram för att underlätta handläggningen av ärenden som rör solfångare och solceller.

Du kan läsa riktlinjerna härPDF.