Skriv ut

Samråd för översiktsplan med tillhörande tillägg gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) för Lindesbergs kommun

Förslag till översiktsplan med tillhörande tillägg gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) för Lindesbergs kommun har nu kommit fram till samrådsskedet. Förslaget kommer att ställas ut under perioden 16 april 2018 - 21 juni 2018.

Läs mer om förslaget här