Skriv ut

Samråd för detaljplan Rådhuskvarteret 5 m fl

Förslag till detaljplan är ute på samråd under perioden 24 oktober till 22 november 2018.

Synpunkter på förslaget mejlas till info@sbbergslagen.se, ange i ämnesraden "Diarienummer S-2018-9". Synpunkterna kan också skickas med post till Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.


Eventuella synpunkter måste ha inkommit till Stadsarkitektkontoret senast 22 november 2018.


Samrådshandlingarna finns på sidan om kommunernas planarbeteöppnas i nytt fönster