Skriv ut

Samråd för detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl.

Förslag till detaljplan är ute på samråd under perioden 31 maj till 28 juni 2018.

Syftet med detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en förskola. Planen kommer även möjliggöra för infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor.

Synpunkter på förslaget mejlas till info@sbbergslagen.se, ange i ämnesraden "Diarienummer S-2017-41". Synpunkterna kan också skickas med post till Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.

Eventuella synpunkter måste ha inkommit till stadsarkitektkontoret senast den 28 juni 2018.

Samrådshandlingarna finns på sidan om kommunernas planarbeteöppnas i nytt fönster.