Skriv ut

Samråd för detaljplan del av Torp 1:127 (Sjövallen) i Frövi, Lindesbergs kommun

Samråd pågår just nu för detaljplanen del av Torp 1:127 (Sjövallen) i Frövi, Lindesbergs kommun.

Synpunkter på förslaget sändes till info@sbbergslagen.se, ange i ämnesraden ”Diarienummer S-2017-479”, eller Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.

Eventuella synpunkter måste ha inkommit till stadsarkitektkontoret senast den 9 maj 2018.

Samrådshandlingarna finns på sidan om kommunernas planarbete.