Skriv ut

Samråd för ändring av detaljplan genom upphävande av detaljplanetillägg HA 101, undantag av bygglov vid skyltuppsättning i Hällefors tätort, Hällefors kommun

Samråd pågår nu för ändring av detaljplan genom upphävande av detaljplanetillägg HA 101, undantag av bygglov vid skyltuppsättning i Hällefors tätort, Hällefors kommun

Synpunkter på planen lämnas in skriftligen till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg, info@sbbergslagen.se.

Samråd pågår till och med den 2 juni 2017.

Synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn och adress.
Ange i ämnesraden ”Diarienummer S-2016-788, upphävande av detaljplanetillägg HA 101”. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:
Angelica Sjölund, fysisk planerare, Tfn 0581 – 810 80 eller angelica.sjolund@sbbergslagen.se

Samrådshandlingar finns att läsa här.PDF

Handlingarna finns även på sidan om kommunernas planarbete.