Skriv ut

Ny taxa för bygglov och strandskyddsdispens m.m.

Från och med 2020-01-01 har vi en ny taxa för bygglov, anmälningar, förhandsbesked och strandskyddsdispens.

Den nya taxan gäller endast för ärenden som inkommer efter 2020-01-01.

Se alla avgifter i taxan 2020.PDF