Skriv ut

Ny förvaltningslag påverkar beslut om bygglov

Enligt den nya förvaltningslagen, som träder i kraft den 1 juli 2018, är beslut inte verkställbara förrän de har fått laga kraft. Det gäller om det inte anges något annat i en annan lag eller förordning. Det innebär att beslut om bygglov, rivningslov och marklov inte får verkställas innan de har fått laga kraft om inte särskilda bestämmelser införs i plan- och bygglagstiftningen.

Läs mer på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster