Skriv ut

Nu kontrollerar vi inomhusmiljön i skolorna!

Under 2017 kommer miljökontoret att besöka de skolor som visade sig ha flest brister när de inspekterades 2014-15. Vid besöken kontrollerar vi att problemen har åtgärdats.

Miljökontorets inspektioner 2014-15 gjordes som en del i Folkhälsomyndighetens projekt " Inomhusmiljön i skolan", där vi tittade på inomhusmiljön i skolorna i våra fyra kommuner.

Vid inspektionerna noterads en del brister i elevernas miljö, bland annat att ventilationen var dålig, att det fanns fuktskador och andra underhållsbrister och att det var höga ljudnivåer i vissa klassrum. När det gäller brister i byggnaderna är det huvudsakligen fastighetsägarna som har ansvar för att åtgärda problemen.

Vid frågor hur det är i er skola kontakta hälsoskyddsgruppen på Miljökontoret.