Skriv ut

Nu kontrollerar vi inomhusmiljön i förskolorna!

Under 2018 och 2019 kommer Miljökontoret att besöka samtliga förskolor inom Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommun. Detta gäller så väl kommunala som privata förskolor.

Vid inspektionerna kommer Miljökontoret framför allt att titta på lokalens inomhusmiljö, det kan t.ex. vara utformning, ventilation, fuktskador, buller, radon och antal toaletter. Miljökontoret tittar även på verksamhetens utomhusmiljö t.ex. om det finns tillgång till lekytor och solskydd.

Vid inspektionerna kontrolleras även verksamheternas egenkontroll.

Informationsbrev om projektet har gått ut till samltliga förskolor.

Se mer på Starta och driva verksamheter/förskola, skola eller fritidshem

Vid frågor om hur det är i er förskola kontakta hälsoskyddsgruppen på Miljökontoret.