Skriv ut

Nu kontrollerar vi akupunktörer i våra kommuner!

Under våren 2018 kommer Miljökontoret att besöka akupunktörer inom Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora Kommun. Akupunktur som utförs av personal legitimerad enligt patientsäkerhetslagen kontrolleras inte inom projektet.

Vid inspektionerna kommer Miljökontoret bland annat att titta på verksamheternas egenkontroll och rutiner med avseende på inomhusmiljö, ventilation, material, städning och utrustning samt avfallshantering. Lokalernas utformning kontrolleras också inom projektet.

Se mer på Starta driva verksamheter/Hygienisk verksamhet eller solarium.

Vid frågor om akupunktörprojektet kontakta hälsoskyddsgruppen på Miljökontoret.