Skriv ut

Nu börjar årets avloppsinventering!

I Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kommuner finns omkring 7000–12000 enskilda avlopp. Utifrån tidigare inventeringar vet man att ca 60 % av dessa inte uppfyller dagens miljökrav. Därför inventerar Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen de enskilda avloppen inom kommunerna.

Under 2018 inventerar vi enskilda avlopp i ett område nordost om Fellingsbro, Lindesbergs kommun. Ett utskick går ut till alla berörda fastighetsägare under mars månad. För mer information om hur avloppsinventeringen går till, se sidan: Inventering av små avlopp.

Vid frågor, kontakta hälsoskyddsgruppen på Miljökontoret.