Skriv ut

Hällefors översiktsplan med LIS-tillägg har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige antog den 24 april 2018 Hällefors översiktsplan med LIS-tillägg och planen vann laga kraft 29 maj 2018.

Planen finns att läsa här.