Skriv ut

Granskning för detaljplan för del av Brodalen 1:1 m.fl. (ny grundskola) i Lindesberg, Lindesbergs kommun

Granskning pågår nu för detaljplan för del av Brodalen 1:1 m.fl. (ny grundskola) i Lindesberg, Lindesbergs kommun.

Synpunkter på planen lämnas in skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg, info@sbbergslagen.se.

Granskning pågår till och med den 5 maj.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:
Frida Nilsson, fysisk planerare, Tfn 0581 – 810 67 eller frida.nilsson@sbbergslagen.se

Granskningshandlingar och plankarta finns att läsa här.PDF
Handlingarna finns även på sidan om kommunernas planarbete och på Lindesbergs bibliotek.