Skriv ut

Fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige antog den 23 april 2018 fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort och planen vann laga kraft 24 maj 2018.

Planen finns att läsa här.PDF