Skriv ut

Bryggprogram Lindesberg

Hur ska sjöstaden Lindesberg utvecklas? Vi vill veta vad du tycker!PDF

Hjälp oss genom att svara på enkäten som du når via Lindesbergs kommuns webbplats: www.lindesberg.se/bryggalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ditt svar behöver vi senast den 22 juni. Tack för att du bidrar!

Vattnet har stor betydelse för Lindesberg. Det vackra läget vid Lindessjön och den lummiga Bottenån har en avgörande betydelse för upplevelsen av miljön och är en värdefull tillgång för en attraktiv stad.

Från kommunens sida finns nu en vilja att bättre utnyttja den friluftsresurs årummet utgör för stadens invånare i allmänhet.

På uppdrag av kommunen har Samhällsbyggnad Bergslagen därför tagit fram ett förslag till så kallat bryggprogram. Det klargör var på kommunal mark privata bryggor
kan förekomma och var allmänhetens rekreationsintressen istället ska främjas.

Här kan du läsa samrådshandlingenPDF. Du kan även läsa mer på vår sida "Aktuella planarbeten i Lindesbergs kommun"öppnas i nytt fönster.