Skriv ut

Personal på stadsarkitektkontoret

Namn

Titel

Telefon

Arbetsområden

Isabella Lohse

Enhetschef

0581-810 66

Detaljplaner, bygglov, samhällsplanering

Sara Hallström

Stadsarkitekt

0581-817 75

Gestaltning, arkitektur, byggnadsvård, stadsbyggnad och landskapsbild

Planering
Frida Nilsson

Planarkitekt

0581-810 67

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Simon Ljunggren

Planarkitekt

0581-810 80

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Per Lilja

Planarkitekt

0581-810 81

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Kjell Jansson

Planarkitekt

0581-817 47

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Björn Nettelbladt

Planarkitekt

0581-817 45

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Bygglov
Haris Akbari

Byggnadsinspektör

0581-817 42

Bygglov Telefontider

Nina Andreasson

Bygglovhandläggare

0581-817 32

Bygglov Telefontider

Maria Draxler

Byggnadsinspektör

0581-817 43

Bygglov Telefontider

Merel Hobbenschot

Byggnadsinspektör

0581-817 44

Bygglov Telefontider

Ebrahim Khavari

Byggnadsinspektör

0581-811 14

Bygglov Telefontider

AnnSofi Stolt

Byggnadsinspektör

0581-817 07

Bygglov Telefontider

Bostadsanpassningsbidrag
Anna Råbom

Handläggare

0581-812 05

Bostadsanpassningsbidrag (Lindesberg)

Arjen de Kleine

Handläggare

0581-817 35

Bostadsanpassningsbidrag (Hällefors, Ljusnarsberg och Nora)

 

Nya medarbetare

Från och med 1 september 2018 har vi anställt en ny stadsarkitekt på Stadsarkitektkontoret.

Vår nya stadsarkitekt heter Sara Hallström och är anställd på Stadsarkitektkontoret. Hon är utbildad arkitekt på KTH med arbetsbakgrund inom planering, stadsbyggnad och arkitektur. De senaste femton åren har hon jobbat i Stockholm, Malmö, Lund och i Lysekil både inom privat sektor, på kommun, ideellt samt akademiskt, vilket har gett en välgörande kunskapsbredd för tjänsten som stadsarkitekt.

Uppvuxen i Västerås fick Sara tidigt lära känna många fina och annorlunda bergslagsmiljöer. Gamla gruvor, bergsmansgårdar, lingonskogar och blanka sjöar var - och är - rogivande och stimulerande miljöer för henne, som nu vänt tillbaka till sina hemtrakter.

Här i Bergslagen vill den nya stadsarkitekten verka för att alla olika slags miljöer; unika eller mer vanliga stadsrum, landsbygd och naturmiljöer samt strukturer som förbinder dem med varann ska fortsätta vara vackra och funktionella liksom utvecklas med de premisser och behov som finns idag.

Sara ser fram emot att hitta bra sätt att samarbeta med övriga parter inom Samhällsbyggnad Bergslagen och med medborgare och aktörer i kommunerna. Arkitektur och strategisk planering är även en viktig del av arbetet att uppfylla politiska visioner inom samhällsbyggnad samt nationella och globala mål.

Senast uppdaterad 2018-10-03