Skriv ut

Personal på miljökontoret

Miljökontoret

Namn

Titel

Telefon

Arbetsområden

Hilkka Sievert

Miljöchef

0581-811-65

Miljötillsyn, köldmedierapporter, personalfrågor

Caroline Ahlrén

Verksamhetsutvecklare

0581-817 09

Organisations- och verksamhetsfrågor

Hälsoskydd
Sabina Bertilsson

Miljöinspektör

0581-817 13

Enskilda avlopp, värmepumpar

Fredrik Forsberg

Miljöinspektör

0581-810 64

Hälsoskydd, inomhusmiljö, enskilda avlopp,
värmepumpar, radon

Maria Fredriksson

Miljöinspektör

0581-817 33

Enskilda avlopp, värmepumpar

Karolina Lönn

Miljöinspektör

0581-817 18

Hälsoskydd, inomhusmiljö, radon, värmepumpar

Miljötillsyn
Eva Ekelöf

Miljöinspektör

0581-817 10

Miljötillsyn, förorenade områden, avfall

Meta Erelöf

Miljöinspektör

0581-817 16

Miljötillsyn, lantbruk, vattenskyddsområden,
avfall

Katarina Johnsson

Miljöinspektör

0581-817 11

Miljötillsyn, förorenade områden, avfall, buller, köldmedierapporter, webbsamordnare

Viktoria Karlsson

Miljöinspektör

0581-817 86

Miljötillsyn, lantbruk, vattenskyddsområden, avfall

Rosalie Mastola

Miljöinspektör

0581-811 38

Miljötillsyn, lantbruk

Jens Råberg

Miljöinspektör


Tjänstledig

Bo Ståhl

Miljöinspektör

0581-811 33

Miljötillsyn, förorenade områden, avfall, buller


Senast uppdaterad 2019-10-02