Skriv ut

Personal på mätningskontoret

Namn

Titel

Telefon

Arbetsområden

Lars Jonsson

Mätningsingenjör

0581-811 25

Utstakning och inmätning

Kim Majholm

Mätningsingenjör

0581-810 69

Utstakning och inmätning

Per-Erik Nordgren

Mätningsingenjör

0581-811 28

Utstakning och inmätning

Fredrik Öhman

Mätningsingenjör

0581-810 87

Utstakning och inmätning

Madeleine Eriksson

GIS-ingenjör

0581-810 73

Geografiska informationssystem och nybyggnadskartor

Claudia Isberg

Kartingenjör

0581- 810 71

Adresser, nybyggnadskartor och grundkartor

Johanna Åstrand

GIS-ingenjör

0581-810 70

Geografiska informationssystem och nybyggnadskartor

Madeleine Eriksson

GIS-ingenjör

0581-810 73

Geografiska informationssystem och nybyggnadskartor


Senast uppdaterad 2019-10-02