Skriv ut

Personal - ledning och administration

Namn

Titel

Telefon

Arbetsområde

Martin Lindström

Förvaltningschef

0581-817 08

Ledning

Annelie Backman

Nämndsekreterare

0581-817 06

Nämndarbete

Carina Johansson

Registrator

0581-811 63

Arkiv och diarium

Annika Lundin

Ekonomiadministratör

0581-810 62

Ekonomi

Christer CarlssonVaktmästare

0581-817 04

Bilpool och vaktmästeri

Jenny Grönberg

Administratör

0581-817 03

Administration, ritningar


Senast uppdaterad 2019-03-19