Skriv ut

Kontakta oss

Telefon

Servicecenter

0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12
servicecenter@sbbergslagen.se

Besöks- och postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Om du vill boka tid med en bygglovhandläggare, använd knappen nedan:

E-post

I första hand ska e-post med allmänna frågor skickas till servicecenter@sbbergslagen.se.
E-post som rör pågående ärenden samt remisser och liknande skickas till info@sbbergslagen.se.
E-postadresser till handläggare: förnamn.efternamn@sbbergslagen.se.

Fax

0581-169 72

Personal

Ledning och administration

Namn

Titel

Telefon

Arbetsområde

Martin Lindström

Förvaltningschef

0581-817 08

Ledning

Annelie Backman

Nämndsekreterare

0581-817 06

Nämndarbete

Carina Johansson

Registrator

0581-811 63

Arkiv och diarium

Annika Lundin

Ekonomiadministratör

0581-810 62

Ekonomi

Christer CarlssonVaktmästare

0581-817 04

Bilpool och vaktmästeri

Jenny Grönberg

Administratör

0581-817 03

Administration, ritningar


Enheten för livsmedelskontroll

Namn

Titel

Telefon

Arbetsområden

Marie Jonsson

Enhetschef

0581-811 36

Livsmedel, dricksvatten

Emelie Jakobsson

Miljöinspektör

0581-817 02

Livsmedel, dricksvatten

Malin Gröningsson

Miljöinspektör


Tjänstledig

Jenny Oliw

Miljöinspektör

0581-817 12

Livsmedel, dricksvatten

Ulrika Sandberg

Miljöinspektör


Tjänstledig

Ann-Christin Willenius

Miljöinspektör

0581-817 15

Livsmedel

Johanna Wessén

Miljöinspektör

0581-817 23

Livsmedel

Julia Henriksson

Miljöinspektör

0581-810 82

Livsmedel

Johannes Glanz

Tillståndshandläggare

0581-815 31

Alkohol, tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel


Miljökontoret

Namn

Titel

Telefon

Arbetsområden

Hilkka Sievert

Miljöchef

0581-811 65

Miljötillsyn, köldmedierapporter, personalfrågor

Hälsoskydd

 

 

 

Caroline Ahlrén

Miljöinspektör

0581-817 09

Hälsoskydd, inomhusmiljö, enskilda avlopp, värmepumpar, radon, lantbruk

Sabina Bertilsson

Miljöinspektör

0581-817 13

Enskilda avlopp, värmepumpar

Admir Dervisevic

Miljöinspektör

0581-817 46

Enskilda avlopp, värmepumpar

Fredrik Forsberg

Miljöinspektör

0581-810 64

Hälsoskydd, inomhusmiljö, enskilda avlopp, värmepumpar, radon

Maria Fredriksson

Miljöinspektör

0581-817 33

Enskilda avlopp, värmepumpar

Karolina Lönn

Miljöinspektör

0581-817 18

Hälsoskydd, inomhusmiljö, radon, värmepumpar

Miljötillsyn

 

 

 

Eva Ekelöf

Miljöinspektör

0581-817 10

Miljötillsyn, förorenade områden, avfall

Meta Erelöf

Miljöinspektör

0581-817 16

Miljötillsyn, lantbruk, vattenskyddsområden, avfall

Katarina Johnsson

Miljöinspektör

0581-817 11

Miljötillsyn, förorenade områden, avfall, buller, köldmedierapporter, webbsamordnare

Jens Råberg

Miljöinspektör

0581-817 14

Miljötillsyn, förorenade områden, avfall, biltvätt

Ellinor Skoglund

Miljöinspektör

0581-811 38

Miljötillsyn, lantbruk, vattenskyddsområden, avfall

Bo Ståhl

Miljöinspektör

0581-811 33

Miljötillsyn, förorenade områden, avfall, buller

 

Energi- och klimatrådgivning

 

 

 

Magnus Reidén

Energi- och klimatrådgivare

0581-812 34

Energi- och klimatrådgivning, för kommunerna Hälllefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro
Mats BrengdahlEnergi- och klimatrådgivare

0581-817 31

Energi- och klimatrådgivning, för kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg

 

Mätningskontoret

Namn

Titel

Telefon

Arbetsområden

Ulf Landström

Mätningschef

0581-810 72

Mätning, kartor, register och nybyggnadskartor

Lars Jonsson

Mätningsingenjör

0581-811 25

Utstakning och inmätning

Kim Majholm

Mätningsingenjör

0581-810 69

Utstakning och inmätning

Per-Erik Nordgren

Mätningsingenjör

0581-811 28

Utstakning och inmätning

Andreas Ring

GIS-ingenjör

0581-810 73

Geografiska informationssystem

Fredrik Öhman

Mätningsingenjör

0581-810 87

Utstakning och inmätning

Claudia Isberg

Kartingenjör

0581- 810 71

Nybyggnadskartor och grundkartor

Johanna Åstrand

Kartingenjör

0581-810 70

Nybyggnadskartor och grundkartor

 

Stadsarkitektkontoret

Namn

Titel

Telefon

Arbetsområden

Isabella Lohse

Enhetschef

0581-810 66

Detaljplaner, bygglov, samhällsplanering

Sara Hallström

Stadsarkitekt

0581-817 75

Gestaltning, arkitektur, byggnadsvård, stadsbyggnad och landskapsbild

Planering
Frida Nilsson

Planarkitekt

0581-810 67

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Simon Ljunggren

Planarkitekt

0581-810 80

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Per Lilja

Planarkitekt

0581-810 81

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Kjell Jansson

Planarkitekt

0581-817 47

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Björn Nettelbladt

Planarkitekt

0581-817 45

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Bygglov
Soheil Pirhayati

Bygglovhandläggare

0581-817 74

Bygglov Telefontider

Nathalie Holvik

Tillsynshandläggare

0581-817 74

Bygglov Telefontider

Maria Draxler

Byggnadsinspektör

0581-817 74

Bygglov Telefontider

Ebrahim Khavari

Byggnadsinspektör

0581-817 74

Bygglov Telefontider

AnnSofi Stolt

Byggnadsinspektör

0581-817 74

Bygglov Telefontider

Johan Nygren

Byggnadsinspektör

0581-817 74

Bygglov Telefontider

Bostadsanpassningsbidrag
Jenny Wahlström

Handläggare

0581-812 05

Bostadsanpassningsbidrag (Lindesberg)

Arjen de Kleine

Handläggare

0581-817 35

Bostadsanpassningsbidrag (Hällefors, Ljusnarsberg och Nora)


För frågor som rör kommunal mark, kontakta mex@sbbergslagen.se

Senast uppdaterad 2019-05-10