Skriv ut

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att besöka oss, ringa, skriva, skicka e-post eller faxa.

Telefon

Servicecenter

0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12
servicecenter@sbbergslagen.se

Besöks- och postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Besökstider
måndag-fredag 8.00-15.30
lunchstängt 12.00-13.00
info@sbbergslagen.se

E-post

I första hand ska e-post med allmänna frågor skickas till servicecenter@sbbergslagen.se.
E-post som rör pågående ärenden skickas till info@sbbergslagen.se.
E-postadresser till handläggare: förnamn.efternamn@sbbergslagen.se.

Fax

0581-169 72

Personal

Ledning och administration

Namn

Titel

Telefon

Arbetsområden

Ola Westin

Förvaltningschef

0581-817 08

Ledning

Malin Sjöberg

Bitr. förvaltningschef

0581-811 15

Ledning

Annelie Backman

Nämndsekreterare

0581-817 06

Nämndarbete

Carina Johansson

Registrator

0581-811 63

Arkiv och diarium

Annika Lundin

Ekonomiassistent

0581-810 62

Ekonomi

Jenny GrönbergAssistent

0581-817 03

Administration, ritningar

Christer Carlsson

Vaktmästare

0581-817 04

Bilpool och vaktmästeri

 

Enheten för livsmedelskontroll

Namn

Titel

Telefon

Arbetsområden

Marie Jonsson

Enhetschef

0581-811 36

Livsmedel, dricksvatten

Emelie Jakobsson

Miljöinspektör

0581-817 02

Livsmedel

Malin Gröningsson

Miljöinspektör

0581-810 82

Tjänstledig

Jenny Oliw

Miljöinspektör

0581-817 12

Livsmedel, dricksvatten

Ulrika Sandberg

Miljöinspektör

0581-810 78

Tjänstledig

Ann-Christin Willenius

Miljöinspektör

0581-817 15

Livsmedel

Johanna Wessén

Miljöinspektör

0581-817 23

Livsmedel

Hedda Lundh

Miljöinspektör

0581-810 85

Livsmedel

Johannes Glanz

Tillståndshandläggare

0581-815 31

Alkohol, tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel

 

Miljökontoret

Namn

Titel

Telefon

Arbetsområden

Hilkka Sievert

Miljöchef

0581-811 65

Miljötillsyn, köldmedierapporter, personalfrågor

Hälsoskydd

 

 

 

Caroline Ahlrén

Miljöinspektör

0581-817 09

Hälsoskydd, inomhusmiljö, enskilda avlopp, värmepumpar, radon, lantbruk

Therese Bekk

Miljöinspektör


Tjänstledig

Fredrik Forsberg

Miljöinspektör

0581-810 64

Hälsoskydd, inomhusmiljö, enskilda avlopp, värmepumpar, radon

Johanna Löfberg

Miljöinspektör

0581-817 13

Enskilda avlopp, värmepumpar

Karolina Lönn

Miljöinspektör

0581-817 18

Hälsoskydd, inomhusmiljö, radon, värmepumpar

Lina Vikman

Miljöinspektör

0581-817 46

Hälsoskydd, enskilda avlopp, värmepumpar

Miljötillsyn

 

 

 

Eva Ekelöf

Miljöinspektör

0581-817 10

Miljötillsyn, förorenade områden, avfall

Meta Erelöf

Miljöinspektör

0581-817 16

Miljötillsyn, lantbruk, vattenskyddsområden, avfall

Katarina Johnsson

Miljöinspektör

0581-817 11

Miljötillsyn, förorenade områden, avfall, buller, köldmedierapporter, webbsamordnare

Jens Råberg

Miljöinspektör

0581-817 14

Miljötillsyn, förorenade områden, avfall, biltvätt

Ellinor Skoglund

Miljöinspektör

0581-811 38

Miljötillsyn, lantbruk, vattenskyddsområden, avfall

Bo Ståhl

Miljöinspektör

0581-811 33

Miljötillsyn, förorenade områden, avfall, buller

 

Energi- och klimatrådgivning

 

 

 

Magnus Reidén

Energi- och klimatrådgivare

0581-812 34

Energi- och klimatrådgivning, för kommunerna Hälllefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro
Mats BrengdahlEnergi- och klimatrådgivare

0581-817 31

Energi- och klimatrådgivning, för kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg

 

Mätningskontoret

Namn

Titel

Telefon

Arbetsområden

Ulf Landström

Mätningschef

0581-810 72

Mätning, kartor och register

Eva-Britt Andersson

Kartingenjör

0581-810 71

Adresser, fastighetsregister, lägenhetsregister och historiska kartor

Eva Johansson

Mätningsingenjör

0581-810 70

Nybyggnadskartor, situationsplaner, tomtkartor, ritningar och husutstakningsbeställningar Webbsamordnare

Lars Jonsson

Mätningsingenjör

0581-811 25

Utstakning och inmätning

Kim Majholm

Mätningsingenjör

0581-810 69

Utstakning och inmätning

Per-Erik Nordgren

Mätningsingenjör

0581-811 28

Utstakning och inmätning

Andreas Ring

GIS-ingenjör

0581-810 73

Geografiska informationssystem

Fredrik Öhman

Mätningsingenjör

0581-810 87

Utstakning och inmätning

 

Stadsarkitektkontoret

Namn

Titel

Telefon

Arbetsområden

Isabella Lohse

Enhetschef

0581-810 66

Detaljplaner, bygglov, samhällsplanering

Planering
Frida Nilsson

Fysisk planerare

0581-810 67

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Angelica Sjölund

Fysisk planerare

0581-810 80

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Per Lilja

Fysisk planerare

0581-810 81

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Kjell Jansson

Fysisk planerare

0581-817 47

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Bygglov
Haris Akbari

Byggnadsinspektör

0581-817 42

Bygglov Telefontider

Marita Allén

Bygglovhandläggare

0581-817 07

Bygglov Telefontider

Nina Andreasson

Bygglovhandläggare

0581-817 32

Bygglov Telefontider

Maria Draxler

Byggnadsinspektör

0581-817 43

Bygglov Telefontider

Sofia Asplund

Byggnadsinspektör

0581-817 44

Bygglov Telefontider

Ebrahim Khavari

Byggnadsinspektör

0581-811 14

Bygglov Telefontider

Bostadsanpassningsbidrag
Anna Råbom

Handläggare

0581-812 05

Bostadsanpassningsbidrag (Lindesberg)

Arjen de Kleine

Handläggare

0581-817 35

Bostadsanpassningsbidrag (Hällefors, Ljusnarsberg och Nora)

 

Senast uppdaterad 2018-04-17