Skriv ut

Anmäl störning som upplevs som hälso- eller miljörisk

I första hand bör du prata med den som orsakar eller kan göra något åt problemet.

Får du inget gehör eller om du inte är nöjd med resultatet kan du kontakta Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.  En anmälan om klagomål kan göras via blankett för anmälan om störning som upplevs som miljö- eller hälsoriskPDF, brev, e-post eller telefon, eller via fomuläret längst ned på denna sida. Ju mer information du kan lämna om problemet desto lättare blir det för oss att handlägga klagomålet. Svar på frågorna var, när, vad, hur och vem är en bra grund.

Om du vill göra en anmälan anonymt markerar du "ja" på den första frågan i blanketten/fomuläret. Du har rätt att vara anonym, men det kan göra det svårare för oss att handlägga din anmälan. Anonyma bostadsklagomål lämnas utan åtgärd, då vi inte kan bedriva någon tillsyn om vi inte vet i vilken bostad problemen finns.

Handläggning av anmälan

När vi får in en anmälan om en störning gör vi en bedömning av om klagomålet är befogat eller inte. Om vi bedömer det som befogat skickar vi information om anmälan till den som störningen avser, t ex fastighetsägaren eller den som driver verksamheten som stör. Detta görs för att personen i fråga ska kunna yttra sig över anmälan. Vi begär in svar om hur problemet kan lösas och inom vilken tid. Är vi inte nöjda med svaret, eller om vi inte får svar, kan vi göra en inspektion på plats. Beroende på vad inspektionen visar kan vi besluta om åtgärder, förbjuda verksamhet eller avsluta ärendet.

Förvaltningen agerar och gör bedömningar utifrån fakta, lagstiftning och praxis. Alla ärenden är unika och bedöms från fall till fall. Var beredd på att klagomålsärenden kan ta lång tid att handlägga.

En upplevd störning bedöms som en olägenhet för människors hälsa om den är en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig" (9 kap 3 § miljöbalken).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personuppgifter i anmälan kommer att lagras digitalt hos kommunen och användas inom ramen för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens tillsynsarbete. Alla uppgifter i anmälan är offentliga. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om dataskyddsförordningen och vår behandling av personuppgifter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fyll i anmälan om klagomål här på sidan och skicka in den direkt

(Fält markerad med röd stjärna är obligatoriska att fylla i).

Vill du vara anonym? * (obligatorisk)
Vill du vara anonym?


Om du vill vara anonym fyll INTE i dina kontaktuppgifter nedan!

Vad gäller anmälan? * (obligatorisk)
Vad gäller anmälan?Var upplevs störningen? * (obligatorisk)
Var upplevs störningen?

När sker störningen? (svara om tidpunkten har betydelse)
När sker störningen? (svara om tidpunkten har betydelse)


Vilken verksamhet/person orsakar störningen?
Vilken verksamhet/person orsakar störningen?


Hur ofta sker störningen?
Hur ofta sker störningen?OBS! För de flesta hälso- och miljöstörningar ska den som drabbas i första hand kontakta den ansvarige för att försöka få till stånd en lösning. Miljökontoret startar ett ärende om försök till kontakt har misslyckats eller om det inte lett till förbättringar.Har du meddelat den ansvarige om att du gör denna anmälan?
Har du meddelat den ansvarige om att du gör denna anmälan?


Ev. kontaktuppgifter till annnan berörd person (ej störande) t.ex. fastighetsägare/förvaltare, vaktmästare.

Senast uppdaterad 2019-10-02

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se