Skriv ut

Kemikalier

De flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag, exempelvis rengöringsmedel, bilvårdsprodukter, färger mm. Kemikalier finns också i många olika varor, exempelvis kläder och elektronik.  

Använd inte farligare medel än vad som behövs för uppgiften

Många kemikalier och kemiska produkter innehåller ämnen som vi vet kan vara skadliga för människa och miljö. För många andra kemikalier vet vi fortfarande inte säkert hur de kan påverka hälsa och miljön. Använd därför inte mer kemikalier än nödvändigt och välj de som är minst skadliga!

Miljömärkta kemikalier är granskade

Idag finns möjlighet att välja allt fler produkter som är miljömärkta med Svanen, EU-blomman eller Bra miljöval. För att få bli miljömärkt är innehållet i produkterna granskat så att produkten inte innehåller giftiga eller svårnedbrytbara ämnen. Mer information om miljömärkning finns på Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Märkning av farliga kemiska produkter

Alla kemikalier som är hälso- och miljöfarliga ska ha faromärkning på förpack-ningen med varningstext om vilka risker produkten har. På märkningen ska det också stå skyddsinformation om hur produkten kan hanteras på ett säkert sätt. Mer information om märkning av kemikalier finns på Kemikalieinspektionen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvara alla kemikalier utom räckhåll för barn

Hushållskemikalier är den vanligaste orsaken till förgiftningstillbud bland småbarn. På Kemikalieinspektionens hemsida finns broschyren Kemikalier i barns vardaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där det står vad du själv kan göra för att minska riskerna att barn skadas av kemikalier.

Rester av kemikalier är farligt avfall

Gamla kemikalier och kemikalierester är farligt avfall och ska samlas upp och lämnas till kommunens återvinningscentral. Uppgift om var farligt avfall kan lämnas finns på Bergslagens kommunaltekniks hemsida. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Oljecisterner ska vara besiktigade

De största mängderna hälso- och miljöfarliga kemikalier som vi använder är drivmedel och eldningsolja. Krav på besiktning av oljecisterner finns sedan många år, även oljetankar som står inomhus.

Alternativ till bekämpningsmedel i trädgården

Bekämpningsmedel är framtagna för att vara giftiga. Idag används en stor mängd bekämpningsmedel i villaträdgårdar. Istället för att använda kemiska bekämpningsmedel finns olika metoder med giftfri bekämpning, som bör prövas först. Håll Sverige Rentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har flera tips på sin hemsida om alternativ till kemisk bekämpning i trädgårdar och om hur ogräs och skadeinsekter kan förebyggas.

Särskilda regler gäller för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel.

Sidansvarig: Hilkka Sievert 2013-03-28