Skriv ut

Sanering av PCB

PCB är en hälso- och miljöfarlig kemikalie som användes framförallt i fogmassor på fasader och runt fönster på hus byggda eller renoverade under 50- till 70-talet. PCB sprider sig från byggnaderna till mark och luft. För att förhindra fortsatt spridning av PCB fastställdes en förordning 2007 (Förordning 2007:19 om PCB m.m) som reglerar inventering och sanering av byggnader och anläggningar.

Om du är ägare till byggnader och anläggningar, förutom småhus (en- och tvåfamiljshus), måste du tänka på följande:

  • om fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering av en byggnad under åren 1956-1973 ska du som fastighetsägare inventera byggnaden för att ta reda på om massorna innehåller PCB. Invententeringen ska göras av en byggnadskunnig person som är medveten om var PCB kan finnas i byggnader. Resultatet från inventeringen ska sedan skickas in till miljökontoret. Använd denna blankett för redovisning av PCB-inventeringPDF.

  • om de fogmassor man hittat vid inventeringen innehåller mer än 500 ppm (500 mg/kg) PCB måste de tas bort. För att inte PCB ska spridas till omgivningen under saneringen måste saneringen utföras av personer med rätt kunskap och kompetens. Kontakta miljökontoret, miljötillsyn för att få reda på hur lång tid du har på dig att sanera och vilka regler som gäller. Innan saneringen görs måste en anmälan om sanering av PCB skickas in till miljökontoret via denna blankettPDF.

  • om massorna innehåller mellan 50 och 500 ppm PCB ska de sorteras ut och hanteras som farligt avfall vid en framtida ombyggnad, renovering eller rivning. Läs mer om farligt avfall här.

Om du har funderingar kring PCB kan du kontakta miljökontoret, miljötillsyn.

Läs mer om PCB och sanering, och hitta entreprenörer och konsulter för inventering och sanering på Miljökonsultgruppen i Stockholms hemsida Sanera PCB nu.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2019-11-04

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se