Skriv ut

Lantbruk

I miljölagstiftningen, Miljöbalken, ingår lantbruksverksamheter i begreppet "miljöfarlig verksamhet". För dessa verksamheter krävs ibland tillstånd från Länsstyrelsen eller anmälan till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen (avdelning miljöskydd). Storleken på verksamheten avgör vilket som krävs.

Tillstånds- eller anmälningsplikt

Tillstånd
För djuranläggning med nötkreatur eller hästar flera än 400 djurenheter (DE), djuranläggning med mer än 2000 platser slaktsvin (>30 kg) eller fjäderfäanläggning med flera än 200 DE krävs tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd för verksamhet med djur söks hos länsstyrelsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Definition av vad en djurenhet (DE) motsvarar finns i miljöprövningsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Se även Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan
För nötkreatursgårdar med över 100 DE men högst 400 DE och för svin- eller hönsgårdar med över 100 men högst 200 DE krävs en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Blankett för anmälan hittar du härPDF.

Läs mer om hur du anmäler.

Mindre lantbruk (ibland kallade U-verksamheter)
För nötkreatursgårdar och svin- eller hönsgårdar med mindre än 100 DE krävs inte tillstånd eller anmälan men Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen bedriver ändå tillsyn på dem.

Läs mer om miljötillsyn och avgifter.
Läs mer om egenkontroll för verksamheter med miljöpåverkan.

Spridning och hantering av växtskyddsmedel

Obligatoriska funktionstest av sprututrustnin
Alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel ska vara godkända av Jordbruksverket. Ett beslut om godkännande gäller i tre år från funktionstest tillfället. För att Jordbruksverket ska kunna godkänna sprutan krävs det att:

  1. ett funktionstest är utfört av en behörig funktionstestare
  2. sprutan uppfyller kraven i funktionstestet

På jordbruksverkets hemsida kan du ansöka om att får din spruta godkänd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Kostnaden är 250 kronor.

Avstånd till vattendrag vid spridning av växtskyddsmedel
Den som sprider växtskyddsmedel utomhus ska hålla följande minsta skyddsavstånd:
1. 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar,
2. 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant, och
3. 12 meter till dricksvattenbrunnar.

Ansökan om dispens från stallgödselspridning
Ansökan görs på blanketten Ansökan om dispens från stallgödselspridningPDF

Senast uppdaterad 2019-11-11

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se

Kontakta miljökontoret/
miljöskydd