Skriv ut

Köldmedia

Många av de köldmedier som används i kylanläggningar, luftkonditioneringssystem och värmepumpar är av det slag som påverkar ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. För att minska utsläppen av växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ställs särskilda krav på dig som äger eller använder en köldmedieutrustning.

Nyinstallation

Det är endast certifierade kylföretag som får installera kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning. Innan installation eller konvertering sker av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska den som avser att använda utrustningen i god tid underrätta miljökontoret om detta. Hör efter när du beställer utrustningen hur mycket köldmedia den innehåller.

Befintlig utrustning

Befintlig utrustning ska genomgå regelbunden läckagekontroll. Även läckagekontrollen ska utföras av certifierat kylföretag. Intervallen för läckagekontroll beror på utrustningens köldmediemängd:

  • utrustning som innehåller 5-49 ton CO2e ska kontrolleras minst var 12:e månad
  • utrustning som innehåller 50-499 ton CO2e ska kontrolleras minst var 6:e månad
  • utrustning som innehåller 500 ton CO2e eller mer ska kontrolleras minst var 3:e månad.

Kontrollen ska beställas av den som äger eller använder utrustningen. Det kan därför vara lämpligt att teckna ett serviceavtal med ett certifierat kylföretag för att undvika att kontrollen glöms bort.

Rapporteringsskyldighet

Om det under någon del av ett kalenderår i en anläggning finns minst 14 ton CO2e som omfattas av läckagekontroll, ska verksamhetsutövaren skicka in en årsrapport till miljökontoret. Årsrapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars efterföljande år.

Bestämmelser

Regler om t.ex. vilka köldmedier som får användas, hur installation och kontroll ska regleras i följande svensk och EU-lagstiftning:

Läs mer på www.alltomfgas.selänk till annan webbplats.

Anmälan värmepump

Om du ska installera bergvärme, sjövärme, jordvärme eller grundvattenvärme krävs en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Läs mer om att installera värmepump.

Senast uppdaterad 2019-03-29

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se

Kontakta miljökontoret/
miljöskydd