Skriv ut

Hälsoskydd

Tillsyn enligt miljöbalken

Miljökontoret vid Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ansvarar för att kontrollera att företag och verksamheter i våra fyra kommuner följer de lagar och föreskrifter som finns till skydd för miljön.

Hälsoskyddsgruppen arbetar bland annat med att göra tillsyn på verksamheter med tillfälligt boende, hygienisk verksamhet, solarier, bassängbad, förskolor och skolor.

Läs mer om hur du startar och driver verksamheter.

Som privatperson ska du ta kontakt med hälsoskyddsgruppen om du till exempel vill installera värmepump eller ansöka om tillstånd för avlopp.

Tillsyn av hygieniska verksamheter, solarier, bassängbad, förskola och skolor m.m.

För att genomföra tillsynen gör vi tillsynsbesök på företag och verksamheter samt begär in uppgifter.

Vid tillsynsbesöken kontrollerar vi hur verksamhetens sköts; till exempel om ventilationen är bra, om golv och väggar är hela och om det är lätt att rengöra. Egenkontrollen används i tillsynen för att kontrollera om den som driver verksamheten har bra rutiner för till exempel kontroll av ventilation och städning.

Avgifter för tillsyn

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen tar ut en avgift enligt en taxa som beslutats av kommunfullmäktige. Timavgift tas ut efter utförd tillsyn vid verksamheter och vid handläggning av anmälningar och tillstånd. Timavgiften är för närvarande är 960 kr.

Kommunfullmäktige har beslutat om en taxa som är baserad på ett underlag framtaget av SKL (Sveriges kommuner och landsting). Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Miljösanktionsavgifter

Miljösanktionsavgift är en administrativ straffavgift som tas ut vid vissa överträdelser av föreskrifter, tillstånd eller villkor som har meddelats med stöd av miljöbalken.

Miljösanktionsavgift är reglerad genom förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Om du bryter mot någon av angivna bestämmelser har tillsynsmyndigheten skyldighet att besluta om miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten. Du måste betala miljösanktionsavgiften även om du brutit mot reglerna utan uppsåt eller av oaktsamhet, till exempel om du inte känt till vilka regler som gäller.

Exempel på överträdelser är

  • om du utan tillstånd inrättar en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs - 5000 kr
  • om du utan tillstånd ansluter en vattentoalett till en befintlig avlopps- anordning som före anslutningen inte hade någon vattentoalett ansluten - 3000 kronor
  • om du utan att ha gjort en anmälan inrättar en avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs - 3000 kronor
  • om du utan tillstånd inrättar en värmepumpsanläggning trots att det enligt föreskrifter som kommunen har meddelat krävs tillstånd för en sådan åtgärd - 3000 kronor
  • om du utan att ha gjort en anmälan inrättar en värmepumpsanläggning som inte är tillståndspliktig, men anmälningspliktig - 1000 kronor
  • om du utan att ha gjort en anmälan påbörjar en verksamhet med t.ex. hygienisk verksamhet, förskola, bassängbad trots att en sådan anmälan krävs - 3 000 kronor.

Senast uppdaterad 2019-09-11

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se

Kontakta hälsoskydd