Skriv ut

Egenkontroll för verksamheter med miljöpåverkan

Vilka berörs av reglerna om egenkontroll?

Alla som driver en verksamhet eller gör en åtgärd som orsakar en miljöpåverkan berörs av kravet på egenkontroll. Egenkontroll innebär att du som bedriver en verksamhet kontrollerar verksamheten för att motverka eller förebygga att det uppstår problem i form av störningar eller skador på människors hälsa eller på miljön. Du måste känna till vilka regler som gäller för att till exempel hantera kemikalier och avfall så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Varför måste du kontrollera din verksamhet?

Om du inte kontrollerar din verksamhet ökar risken för negativ miljöpåverkan. Det kan till exempel vara utsläpp av föroreingar till mark och vatten, buller- och luktstörningar eller att verksamheten använder onödigt mycket energi.

Vad ska ingå i ett företags egenkontroll?

Hur omfattande egenkontrollen behöver vara beror bland annat på hur stor och komplex verksamheten är och vilka risker den innebär för människors hälsa och miljön.

Anpassa egenkontrollen

För små verksamheter med begränsad miljöpåverkan kan det ofta räcka med att införa rutiner för de delar av verksamheten som ger miljöeffekter. Exempel på sådana rutiner kan vara

  • att regelbundet kontrollera funktionen av oljeavskiljare, luftfilter och annan utrustning

  • att förvara alla flytande kemiska produkter och farligt avfall inom invallning, för att förhindra spill till miljön eller till avlopp

  • att upprätta en lista över de kemiska produkter som används i verksamheten, med uppgifter om förbrukade mängder per år och produktens hälso- och miljöfarlighet

  • att vid nyinköp köpa maskiner och utrustning som har så låg ljudnivå och är så energieffektiva som möjligt.

Det är vanligt att större förettag upprättar kontrollprogram och att rutiner i miljöledningssystem (till exempel ISO 14001) används för dokumentation och genomförande av egenkontrollen.

Särskilda regler för tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter

För tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter finns vissa grundkrav beskrivna i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Enligt förordningen ska bland annat företaget:

  • ha en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt miljölagstiftningen
  • ha dokumenterade rutiner för att kontrollera drift- och kontrollutrustning

  • regelbundet och systematiskt kontrollera riskerna med verksamheten och dokumentera resultatet

  • underrätta tillsynsmyndigheten omgående om det inträffar en driftstörning eller liknande händelse i verksamheten som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön.

I Miljöprövningsförordningen (2013:251)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns redovisat alla de verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan enligt 9 kap Miljöbalken.

Läs mer om företagens egenkontroll på Naturvårdsverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2019-08-20

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se