Skriv ut

Tillfälligt boende

Vill du starta ett tillfälligt boende?

Kontakta Miljökontoret innan du bestämmer dig för att starta ett tillfälligt boende. Med tillfälligt boende menas till exempel hotell, vandrarhem, boende för asylsökande, ensamkommande flyktingbarn eller andra boenden för vård och omsorg.

Det är viktigt att tänka på att välja en lokal som är lämplig för verksamheten. Vid en inspektion av verksamheten tittar Miljökontoret på verksamhetens egenkontroll och lokalernas inomhusmiljö, det kan vara till exempel utformning, ventilation, buller, radon, antal boende per rum och antal toaletter.

När verksamheten har startat kan miljökontoret göra tillsyn och tar då ut en avgift per arbetstimme enligt den taxa för prövning och tillsynöppnas i nytt fönster inom miljöbalkens område, som är antagen av Kommunfullmäktige i de fyra kommunerna. Timavgiften är för närvarande 960 kr.

Driva tillfälligt boende

Vad ska du tänka på när du driver ett tillfälligt boende?

Du som driver ett tillfälligt boende ska själv ha kontroll på verksamheten och kunna visa att lagstiftningen följs. Detta kallas för egenkontroll. Kravet på egenkontroll innebär att du regelbundet ska kontrollera din verksamhet och arbeta för att minska riskerna för att människors hälsa och miljön påverkas negativt.

Vad ska ingå i egenkontrollen?

Hur omfattande egenkontrollen behöver vara beror bland annat på vilken typ av verksamhet du har och vilka risker den innebär för människors hälsa och miljön.

I egenkontrollen bör du ha rutiner för

 • rengöring, daglig, veckovis och storrengöring
 • ventilation
 • underhåll av lokaler
 • skadedjur
 • smitta
 • radon
 • buller
 • textilrengöring
 • kemikaliehantering
 • rökfria miljöer
 • eget vatten
 • eget avlopp.

Enkla skriftliga rutiner där det framgår vad du ska dokumentera kan vara tillräckligt.

Viktigt att tänka på när du startar ett tillfälligt boende

Tillsyn av livsmedel

Om det i verksamheten ingår hantering av livsmedel, så kan det krävas en registrering av livsmedelanläggning, mer information hittar du på Starta och driva livsmedelsföretag.

Ansökan om bygglov

Om det ska byggas nya lokaler eller verksamheten ska bedrivas i lokaler som inte tidigare har används för boende eller liknande kan du behöva ansöka om bygglov.

Ventilation

Alla tillfälliga boenden behöver göra obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Senast uppdaterad 2019-05-14

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se

Kontakta hälsoskydd