Skriv ut

Livsmedelsföretag

Starta livsmedelsföretag

Om du vill starta ett livsmedelsföretag ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Anmälan gör du på blanketten Registrering av livsmedelsanläggning - anmälanPDF. Verksamheten får starta två veckor efter att anmälan har kommit in till nämnden. Du kan också få starta tidigare om verksamheten har hunnit registreras hos oss innan dess.

Tänk på att inte skicka in din anmälan för tidigt. Du måste först ha bestämt dig för i vilket bolag du ska driva verksamheten och veta ungefär när din lokal kommer att vara färdig.

Om du startar verksamheten utan registrering kan du behöva betala en sanktionsavgiftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Glöm inte att söka bygglov om du bygger om eller ändrar användningen av en lokal.

Starta restaurang

Om du planerar att starta en ny restaurang eller ett café finns det mycket att tänka på och du kan behöva flera olika tillstånd. Kontakta kommunens företagslots så får du hjälp.

Du kan även ta hjälp av checklista för att starta restaurang som finns på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du se vilka tillstånd du behöver innan du startar din verksamhet.

Starta dricksvattenanläggning

Om du producerar dricksvatten till allmänheten behöver du anmäla det till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Detta gäller även mindre livsmedelsverksamheter som har eget dricksvatten, t.ex. ett café med egen brunn. Använd blanketten Registrering av dricksvattenanläggning - anmälanPDF.

Läs mer hos Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i broschyren Små dricksvattenanläggningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inspektion av verksamheten

När du startat din verksamhet kommer vi från enheten för livsmedelskontroll och gör en inspektion.

Vid inspektionen kontrolleras att din verksamhet uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Läs mer om vilka krav som gäller din verksamhet hos Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändra verksamheten, byta ägare eller upphöra

Om du vill ändra din verksamhet ska du anmäla det till enheten för livsmedelskontroll. Kontakta oss innan du bygger om eller gör stora förändringar i menyn.

Om verksamheten byter ägare behövs en ny registrering innan ägarbytet sker. Om din verksamhet upphör ska du informera oss om det.

Slakterier, mejerier, rökerier med mera

Verksamheter som tillverkar köttprodukter, mejerivaror och fiskprodukter och säljer till andra livsmedelsföretag ska godkännas innan de får starta.

Kontakta Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du vill ansöka om godkännande av livsmedelsanläggning.

Försäljning av egna primärprodukter

Livsmedelsverket har tagit fram information om vad som gäller för den som vill sälja mindre mängder primärprodukter till konsumenter. Med primärprodukter menas obehandlade produkter från jorden, naturen eller från djur, t.ex. grönsaker, frukt, kött, fisk m.m. Läs mer om primärproduktion hos Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vissa verksamheter behöver inte registreras

Om din verksamhet är mycket liten eller tillfällig behöver den inte registreras. Du får ändå inte matförgifta eller lura någon med din mat.

För att omfattas av livsmedelslagstiftningen ska din verksamhet ha viss regelbundenhet och viss organisation.

Med regelbunden verksamhet menas:

  • Att hantera livsmedel under tre - fyra dagar i rad eller längre
  • Att hantera livsmedel en till två dagar en gång i månaden eller oftare

Med hantera menas att förbereda, förvara, bereda och sälja. Det innebär att din verksamhet kan behöva registreras om du exempelvis kokar sylt vid ett tillfälle, förvarar den under en tid och säljer den vid några marknader.

Verksamhetens organisation påverkas av:

  • Riskerna med hanteringen. Ju högre risk, desto mer organisation behövs
  • Känsliga konsumenter. Känsliga konsumenter ställer större krav på organisationen i verksamheten.
  • Utrymmen. Om verksamheten drivs i iordningställda utrymmen innebär detta att organisation finns.
  • Antal personer i verksamheten. Fler personer ställer högre krav på organisation.

Kontakta enheten för livsmedelskontroll om du är osäker på om din verksamhet behöver registreras.

Avgifter

Avgiften för registrering av livsmedelsanläggning är 985 kronor. Avgiften tas utför handläggning av ärendet.

Alla livsmedelsföretag betalar en årlig avgift till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Avgiften bekostar kontrollen av företagen. Första året betalar företaget både registreringsavgift och kontrollavgift.

Exempel på avgifter:

  • Café med bakning av bullar, beredning av smörgåsar och uppvärmning av färdiga pajer, upp till 250 portioner/dag: 2 955 kronor/år.
  • Restaurang med tillagning av maträtter, 25 - 80 portioner/dag: 4 925 kronor/år.
  • Restaurang med tillagning av maträtter, 80 - 250 portioner/dag: 6 895 kronor/år.

Om vi hittar fel vid kontroll av ett livsmedelsföretag behövs extra kontroll av företaget. Företaget betalar en extra avgift för denna kontroll. Läs mer om avgifter hos Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Råd och stöd till företag

Näringslivsavdelningen i din kommun kan hjälpa dig med råd och stöd i ditt företag. Du hittar mer information här:

Lindesberg: Näringsliv och utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nora: Näringslivsutvecklarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ljusnarsberg: Näringslivsutvecklarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hällefors: Näringslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Torghandel

Kontakta kommunen för att söka torgplats.

Torgplats Lindesberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Torgplats Noralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Torgplats Ljusnarsberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Torgplats Hälleforslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2019-10-23

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se