Skriv ut

Hygienisk verksamhet eller solarium

Vill du starta en hygienisk verksamhet eller solarium?

​Innan du påbörjar en verksamhet kan du behöva anmäla det till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Kontakta oss för att få reda på om verksamheten behöver anmälas.

Det är viktigt att tänka på att välja en lokal som är lämplig för verksamheten. Krav kan ställas till exempel på att det är tillräckligt bra ventilation och att det finns handfat för att tvätta händerna.

Alla verksamheter som har stickande eller skärande verktyg ska anmälas till miljökontoret. 

Anmälningspliktiga verksamheter

Med verksamheter med stickande och skärande verktyg menas verksamheter där det finns risk för blodsmitta. De vanligaste typerna är fotvård, akupunktur, piercing och tatuerare.   

Om du vill starta ett solarium ska det också anmälas till miljökontoret.

Anmälan görs på blanketten "Anmälan yrkesmässig hygienisk verksamhet eller solarium"PDF.

Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan verksamheten ska starta.

När du har skickat in din anmälan kommer Miljökontoret att ta kontakt med dig för att boka en tid för att titta på verksamheten och lokalen.

Du får betala en avgift för handläggning av anmälan som motsvarar tre timmars arbete, vilket för närvarande är 2490 kronor.

Att inte anmäla att du ska starta en hygienisk verksamhet kan leda till att en miljösanktionsavgift tas ut.

Andra verksamheter

Till de icke anmälningspliktiga verksamheterna räknas bland annat frisersalonger, nagelskulptörer, massörer och andra kroppsbehandlingar.

Om man ska starta en hygienisk verksamhet av någon av dessa typer, bör man vara medveten om att Miljökontoret har ansvar för att göra tillsyn även där.

Driva hygienisk verksamhet eller solarium

Vad ska du tänka på när du driver en hygienisk verksamhet eller ett solarium?

Du som driver en hygienisk verksamhet eller ett solarium ska själv ha kontroll på verksamheten och kunna visa att lagstiftningen följs. Detta kallas för egenkontroll. Kravet på egenkontroll innebär att du regelbundet ska kontrollera din verksamhet och arbeta för att minska riskerna för att människors hälsa och miljön påverkas negativt.

Vad ska ingå i egenkontrollen?

Hur omfattande egenkontrollen behöver vara beror bland annat på vilken typ av verksamhet du har och vilka risker den innebär för dina kunder och miljön.

I din egenkontroll bör du ha rutiner för

 • rengöring, daglig, veckovis och storrengöring
 • personlig hygien samt kundhygien (rengöring, desinfektion, engångshandskar m.m.)
 • sterilisering av instrument
 • hälsodeklaration från kunder (känd blodsmitta, allergier med mera)
 • vad som ska göras om blodvite uppstår
 • hur olika typer av avfall ska hanteras och var det ska lämnas (exempel på olika typer av avfall: blodigt avfall, vassa föremål och vanligt ”hushållsavfall”)
 • ventilation
 • underhåll av lokaler
 • textilrengöring
 • kemikaliehantering
 • eget vatten
 • eget avlopp.

Några enkla skriftliga rutiner där det framgår vad du ska dokumentera kan vara tillräckligt.

Viktigt att tänka på när du startar en hygienisk verksamhet eller solarium

Tillsyn av livsmedel Om det i verksamheten ingår hantering av livsmedel, så kan det krävas en registrering av livsmedelsanläggning, mer information hittar du på Starta och driva livsmedelsföretag.

Ansökan om bygglov Om det ska byggas nytt, byggas om eller verksamheten ska bedrivas i lokaler som inte tidigare har används för  liknande verksamhet kan du behöva ansöka om bygglov.

Det kan också behöva göras en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i samband med att en ny verksamhet startas.

Mer information om solarier

Utöver vad som gäller för andra verksamheter ska du som ska driva solarium inkomma med

 • uppgift om verksamheten är bemannad eller obemannad
 • uppgift om solariernas UV-typ
 • solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard.

Verksamhetsutövarens ansvar

Många av verksamheterna hyr sina solarier, och förlitar sig då helt och hållet på att det uthyrande förtaget ser till att solariebäddarna har rätt rör, märkning etc.

Det är dock alltid solarieinnehavaren som är verksamhetsutövare och därmed ansvarig för att verksamheten lever upp till lagstiftningens krav.

Informationsaffischerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska finnas vid varje solariebädd och vid platsen där betalning eller bokning sker.

Det är särskilt viktigt att solariebäddarna är utrustade med rätt rör (information finns hos Strålsäkerhetsmyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, att kunden får information om hur länge han/hon bör sola samt att det ska finnas möjlighet för kunden att ställa in önskad soltid. Det är också viktigt att det finns godkända ögonskydd att låna eller köpa på solariet.

Senast uppdaterad 2018-09-26

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se