Skriv ut

Förskola, skola eller fritidshem

Vill du starta en förskola, skola, fritidshem eller öppen fritidsverksamhet?

Innan du får påbörja en verksamhet kan du behöva anmäla verksamheten till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Kontakta oss för att få reda på om verksamheten behöver anmälas.

Anmälan

Det är viktigt att tänka på att välja en lokal som är lämplig för verksamheten. Vid anmälan om verksamheter tittar Miljökontoret framför allt på lokalens inomhusmiljö, det kan t.ex. vara utformning, ventilation, buller, radon och antal toaletter. Miljökontoret tittar även på verksamhetens utomhusmiljö t.ex. om det finns tillgång till lekytor och solskydd.

Anmälan görs på blanketten Anmälan om lokal för barnomsorg, fritidsverksamhet, skola.PDF

För att anmälan ska kunna handläggas ska du tillsammans med anmälan skicka in blanketten bilaga till anmälan om lokal för barnomsorg, fritidsverksamhet, skola PDF.

Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan verksamheten ska starta.

När du har skickat in din anmälan kommer Miljökontoret att ta kontakt med dig för att boka en tid för att titta på verksamheten.

Du får betala en avgift för handläggning av anmälan som motsvarar två timmars arbete, vilket för närvarande är 1660 kronor.

Att inte anmäla att du ska starta en förskola, skola, fritidshem eller liknande verksamhet kan leda till att en miljösanktionsavgift tas ut.

Driva förskola, skola eller fritidshem

Vad ska du tänka på när du driver en förskola, skola eller fritidshem?

Du som driver en förskola, skola eller fritidshem ska själv ha kontroll på verksamheten och kunna visa att lagstiftningen följs. Detta kallas för egenkontroll. Kravet på egenkontroll innebär att du regelbundet ska kontrollera din verksamhet och arbeta för att minska riskerna för att människors hälsa och miljön påverkas negativt.

Vad ska ingå i egenkontrollen?

Hur omfattande egenkontrollen behöver vara beror bland annat på vilken typ av verksamhet du har och vilka risker den innebär för människors hälsa och miljön.

I egenkontrollen bör du ha rutiner för

 • rengöring, daglig, veckovis och storrengöring
 • hygien
 • smittskydd
 • ventilation
 • underhåll av lokaler
 • radon
 • buller
 • textilrengöring
 • skadedjur
 • kemikaliehantering
 • rökfria miljöer
 • temperaturkontroller på vatten (för Legionella)
 • eget vatten
 • eget avlopp.

Enkla skriftliga rutiner där det framgår vad du ska dokumentera kan vara tillräckligt.

Viktigt att tänka på vid förskola, skola och fritidshem

Tillsyn av livsmedel

Om det i verksamheten ingår hantering av livsmedel, så kan det krävas en registrering av livsmedelsanläggning, mer information hittar du på Starta och driva livsmedelsföretag.

Ansökan om bygglov

Om det ska byggas nytt, byggas om eller verksamheten ska bedrivas i lokaler som inte tidigare har används för förskola, skola eller liknande kan du behöva ansöka om bygglov .

Alla lokaler för förskola, skola och fritidshem ska göra obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Senast uppdaterad 2018-09-26

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se