Skriv ut

Bassängbad

Vill du starta ett bassängbad?

Innan du får påbörja en verksamhet kan du behöva anmäla verksamheten till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Kontakta oss för att få reda på om verksamheten behöver anmälas.

Anmälan

Det är viktigt att tänka på att välja en lokal som är lämplig för verksamheten. Vid anmälan om verksamheten tittar Miljökontoret på lokalens inomhusmiljö, det kan vara t.ex. utformning, ventilation, buller, omklädningsrum och antal toaletter.

Anmälan görs på blanketten "Anmälan om bassängbad".PDF

Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan verksamheten ska starta.

När du har skickat in din anmälan kommer Miljökontoret att ta kontakt med dig för att boka en tid för att titta på verksamheten.

Du får betala en avgift för handläggning av anmälan, enligt taxa antagen av kommunfullmäktige.

Att inte anmäla att du ska starta ett bassängbad kan leda till att en miljösanktionsavgift tas ut.

Driva ett bassängbad

Vad ska du tänka på när du driver ett bassängbad?

Du som driver ett bassängbad ska själv ha kontroll på verksamheten och kunna visa att lagstiftningen följs. Detta kallas för egenkontroll. Kravet på egenkontroll innebär att du regelbundet ska kontrollera din verksamhet och arbeta för att minska riskerna för att människors hälsa och miljön påverkas negativt.

Vad ska ingå i egenkontrollen?

Hur omfattande egenkontrollen behöver vara beror bl.a. på vilken typ av verksamhet du har och vilka risker den innebär för människors hälsa och miljön.

I egenkontrollen bör du ha rutiner för

  • kontroll av badvattenkvalitet
  • dagliga kontroller av pH och klor i vattnet
  • rengöring, daglig, veckovis och storrengöring
  • kemikaliehantering
  • ventilation
  • underhåll av lokaler
  • buller
  • textilrengöring
  • eget vatten
  • eget avlopp.

Enkla skriftliga rutiner där det framgår vad du ska dokumentera kan vara tillräckligt.

Viktigt att tänka på när du startar ett bassängbad

Tillsyn av livsmedel

Om det i verksamheten ingår hantering av livsmedel, så kan det krävas en registrering av livsmedelsanläggning, mer information hittar du på "Starta och driva livsmedelsföretag".

Ansökan om bygglov

Om det ska byggas nytt, byggas om eller verksamheten ska bedrivas i lokaler som inte tidigare har används för bassängbad för allmänheten eller liknande kan du behöva ansöka om bygglov.

Det kan behöva göras en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i samband med att en ny verksamhet startas.

Senast uppdaterad 2020-01-08

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se