Skriv ut

Servering av alkohol

Tillstånd till alkoholservering

För att få servera alkohol behöver du tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden.

Du söker tillstånd på någon av följande blanketter:

Handläggningstiden för stadigvarande serveringstillstånd är 1 - 3 månader. Handläggningstiden för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten är 1 - 2 månader och för tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2 - 14 dagar. Handläggningstiden räknas från det att du kommit in med de handlingar som behövs. Om det tar lång tid för dig att klara ett kunskapsprov, eller om du behöver skicka in kompletterande dokument, kan handläggningen ta längre tid.

Anmälan om ändringar

Om du redan har ett tillstånd och vill ändra det ska du anmäla detta till Samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan om ändring görs på någon av följande blanketter:

Kunskapsprov

Du som ansöker om tillstånd till servering av alkohol behöver genomgå ett kunskapsprov. Kunskapsprovet genomförs hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du som redan har genomfört prov för högst tre år sedan, eller som redan har ett serveringstillstånd, behöver inte göra ett nytt prov.

För kunskapsprov tas en avgift ut. Avgiften är 500 kronor per provtillfälle och person. Om du som ansöker om tillstånd behöver göra kunskapsprov ingår kunskapsprovet i din ansökningsavgift. Du kan göra provet vid max tre tillfällen. Om du misslyckas på ditt tredje försök avslås ansökan.

Avgifter

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgifter för ansökan om tillstånd samt för tillsyn.

Avgifter för tillstånd är exempelvis:

  • Permanent tillstånd för servering till allmänheten - 9 585 kronor
  • Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten - 4 790 kronor
  • Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap - 1 065 kronor.

Avgiften för tillsyn beror på hur stor verksamheten är. Restauranger ska varje år lämna in en restaurangrapport senast den 1 mars. Avgiftens storlek bestäms utifrån restaurangens redovisade omsättning. För en genomsnittlig restaurang i området (omsättning 500 000 - 1 000 000 kr/år) är avgiften 10 115 kronor/år.

Regler vid alkoholservering

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller vid alkoholservering i Samhällsbyggnadsnämndens riktlinjer för tillstånd till alkoholserveringWord. Där finns även information om serveringstider, handläggningstider och annat.

Senast uppdaterad 2020-01-31

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se