Skriv ut

Oljeavskiljare

Om du har en verksamhet där oljeprodukter och avlopp finns kan du behöva en oljeavskiljare. En oljeavskiljare ska skydda avloppsnätet mot utsläpp av olja. Olja kan annars störa reningsprocessen i reningsverk. För att oljeavskiljaren ska fungera måste den ha tillräcklig kapacitet och skötas på rätt sätt. Den måste bland annat tömmas tillräckligt ofta. Regelbunden kontroll måste göras av slamlager och oljeskikt för att oljeavskiljaren inte ska bli för full innan tömning.

Det är verksamhetsutövarens ansvar att kontrollera oljeavskiljarens funktion och genomföra underhåll. Kontrollen bör dokumenteras, och du kan använda dig av blanketten Journal för kontroll och tömning av oljeavskiljare för det.

Anmälan av oljeavskiljare

Att installera oljeavskiljare är anmälningspliktigt enligt både Miljöbalken och Plan- och bygglagen. Om du ska installera en oljeavskiljare så behöver du anmäla det till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, kontakta miljökontoret, miljötillsyn, för att göra en anmälan.

Anmälan av oljeavskiljare kan göras på blanketten Oljeavskiljare - anmälan.PDF

Lagstiftning om installation av oljeavskiljare

Enligt 13 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hälsoskydd krävs det en anmälan till den kommunala nämnden för att inrätta en annan avloppsanordning än en anordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till.

Enligt Plan och byggförordning, 6 kap, 5 §, 5 p. krävs det en anmälan vid installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.

När du anmäler till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen hanteras anmälan enligt båda lagstiftningarna.

Definition av avloppsanordning: Naturvårdsverket skriver i Små avloppsanläggningar. Handbok till allmänna råd, 2008:3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster sid 8: ”...en avloppsanordning bör innefatta rörledningar, slamavskiljare, tankar, infiltrationsanordningar och liknande anordningar som ingår i den kompletta anordningen.”

Utifrån Naturvårdsverkets formulering om liknande anordningar omfattas oljeavskiljare av definitionen avloppsanordning.

Läs mer om oljeavskiljare i följande informationsblad.

Senast uppdaterad 2019-11-15

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se