Skriv ut

Översiktlig planering i Nora

Översiktsplan

Syftet med översiktsplanen är att den ska vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska också användas som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen, bidra till att förenkla och effektivisera plan- och bygglovshanteringen samt vara en överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Översiktsplan för Nora kommunPDF

Grönplan

Vid planläggning ska kommunen ta hänsyn till allmänna intressen som är knutna till gröna värden, t ex områden värdefulla för rekreation, friluftsliv, landskapsbild, kultur och natur. Därför tar kommunen fram grönplaner där de gröna värdena beskrivs, och rekommendationer ges för utveckling av kommunens gröna miljöer.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsande områden som inte har detaljplan exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Områdesbestämmelser kan exempelvis gälla byggnadsareor för fritidshus, skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller liknande.

Fördjupad översiktsplan, byggnadsordning och områdesbestämmelser för Nora stadskärnaPDF

Områdesbestämmelser PershyttanPDF

Senast uppdaterad 2018-11-06

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se