Skriv ut

Översiktlig planering i Ljusnarsberg

Översiktsplan

Syftet med översiktsplanen är att den ska vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska också användas som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen, bidra till att förenkla och effektivisera plan- och bygglovshanteringen samt vara en överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Översiktsplan för Ljusnarsbergs kommunPDF

Tillägg till översiktsplanen - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden)PDF

Grönplan

Vid planläggning ska kommunen ta hänsyn till allmänna intressen som är knutna till gröna värden, t ex områden värdefulla för rekreation, friluftsliv, landskapsbild, kultur och natur. Därför tar kommunen fram grönplaner där de gröna värdena beskrivs, och rekommendationer ges för utveckling av kommunens gröna miljöer.

Antagna grönplaner

Grönplan för Kopparbergs och Bångbros tätorterPDF

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsande områden som inte har detaljplan exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Områdesbestämmelser kan exempelvis gälla byggnadsareor för fritidshus, skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller liknande.

FinngruvanPDF

StjärnforsPDF

Södra och norra FinnfallPDF

VintermossenPDF

Senast uppdaterad 2019-12-18

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se