Skriv ut

Kemikalier

Allmänt om kemikalier

Kemikalier kallar vi ofta både kemiska ämnen och kemiska produkter. De flesta av oss använder dagligen kemiska produkter av olika slag, exempelvis rengöringsmedel, oljor, bilvårdsprodukter, färger mm. Kemikalier finns också i många olika varor, exempelvis kläder och elektronik. En del av dessa produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön. Stora mängder kemiska produkter och kemiska ämnen används yrkesmässigt. 

Bra information om kemikalier i olika varor finns på Kemikalieinspektionens informationssida om kemikalier i vardagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kemikaliehantering i hushållet

Använd inte farligare medel än vad som behövs för uppgiften

Många kemiska produkter innehåller ämnen som vi vet kan vara skadliga för människa och miljö. För många andra kemikalier vet vi fortfarande inte säkert hur de kan påverka hälsa och miljön. Använd därför inte mer kemikalier än nödvändigt och välj de som är minst skadliga!

Miljömärkta kemiska produkter är granskade

Idag finns möjlighet att välja allt fler produkter som är miljömärkta med Svanen, EU-blomman eller Bra miljöval. För att få bli miljömärkt är innehållet i produkterna granskat så att produkten inte innehåller giftiga eller svårnedbrytbara ämnen. Läs mer om miljömärkning på Konsumentverkets hemsida Hallå konsument.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Farliga kemikalier ska vara märkta

Alla kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga ska ha faromärkning på förpackningen med varningstext om vilka risker produkten har. På märkningen ska det också stå skyddsinformation om hur produkten kan hanteras på ett säkert sätt.  Mer information om märkning av kemikalier finns på Kemikalieinspektionens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvara alla kemikalier utom räckhåll för barn

Hushållskemikalier är den vanligaste orsaken till förgiftningstillbud bland småbarn. På Kemikalieinspektionens hemsida finns en broschyr om kemikalier i barns vardaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där det står vad du själv kan göra för att minska riskerna att barn skadas av kemikalier.

Rester av kemikalier är farligt avfall

Gamla kemikalier och kemikalierester är farligt avfall och ska samlas upp och lämnas till kommunens återvinningscentral. Uppgift om var farligt avfall från hushåll kan lämnas finns på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens hemsida. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Vad gäller för dig som använder kemikalier yrkesmässigt?

Byt ut farliga kemikalier

När det är möjligt ska farliga kemiska produkter bytas ut mot mindre farliga produkter för att skydda människor och miljö. Detta är den så kallade produktvalsprincipen i miljöbalken.

Farliga kemikalier ska vara märkta

Kemikalier som kan vara hälso- eller miljöfarliga ska vara märkta med uppgifter om vilka risker produkten har och med skyddsinformation om hur produkten kan hanteras på ett säkert sätt. Läs mer om kemikaliemärkning på Kemikalieinspektionens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Säkerhetsdatablad ska finnas vid yrkesmässig kemikaliehantering

För hälso- och miljöfarliga kemiska produkter som används yrkesmässigt ska det också finnas säkerhetsdatablad, med mer utförlig information om produktens innehåll och anvisningar för hantering. Säkerhetsdatabladen ska hållas aktuella och vara tillgängliga för alla personer som hanterar produkterna. Mer information om säkerhetsdatablad finns på Kemikalieinspektionens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är tillverkare och importörer av kemiska produkter som har skyldighet att ta reda på vad det kan finnas för risker med kemiska produkter, och ta fram information om produkten.

Förvara kemikalier säkert

Kemikalier ska förvaras så att spill och läckage inte kan nå mark, vatten, golvavlopp eller dagvattenbrunnar. Mer information om förvaring av kemikaler finns i informationsbladet Lagring av kemikalier och farligt avfall.PDF

Regelbundna riskbedömningar ska göras

Som verksamhetsutövare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och så att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det är viktigt att du regelbundet bedömer riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget. All personal som hanterar kemikalier måste ha den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner.

Kemikalieförteckning

Kemikalieförteckningen ska ingå som en del i företagets egenkontroll Förteckningen ska omfatta de kemiska produkter som hanteras och som kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt.

I förteckningen ska följande uppgifter finnas med:

  • Produktens namn
  • Omfattning och användning av produkten (kan vara t.ex. årlig förbrukning eller vilken maximal volym som lagras samtidigt).
  • Information om produkten eller organismens hälso- och miljöskadlighet
  • Hur produkten klassificeras med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

Mall för en enkel kemikalieförteckning kan hämtas här.PDF

Bekämpningsmedel

Särskilda regler gäller för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel.

Information från Kemikalieinspektionen

Den centrala tillsynsmyndigheten på kemikalieområdet är Kemikalieinspektionenlänk till annan webbplats. De har mycket information om kemiska produkter och ämnen och om vilka regler som gäller. Ett bra hjälpmedel när man vill byta till mindre farliga kemikalier är prioriteringsguiden PRIO.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kemikalielagstiftningen REACH

Inom EU har vi sedan 2007 en gemensam lagstiftning för kemikaliehantering. Lagen kommer att införas stegvis. Lagen ställer krav på främst tillverkare och importörer av kemikalier och varor, men även på yrkesmässiga användare, sk nedströmsanvändare. Information om Reach finns på Kemikalieinspektionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2019-11-11

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se