Skriv ut

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Detaljplaner för samtliga fyra samverkanskommuner som vunnit laga kraft under de senaste 2 åren kan du se här nedan. Är du intresserad av äldre detaljplaner så kan du kontakta planavdelningen på Stadsarkitektkontoret, se kontaktuppgifter till höger.

För att se en karta med alla gällande detaljplaner i de fyra kommunerna, gå till sidan "Kommunernas planarbete".

 

2017

Näsbybacka 33:8 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer flexibel markanvändning för fastigheten Näsbybacka 33:8, genom att anpassa marken till nuvarande förhållanden.

Länk till detaljplan inkl. plankartaPDF

Del av Hagaberg 1:1 (Gusselbyvägen)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggnation på planområdet. Vidare syftar planen till att möjliggöra anläggandet av en parkering i anslutning till boendet, samt naturmark för att bevara naturen.

Länk till detaljplan inkl. plankartaPDF

Ändring av detaljplan genom tillägg för Klockarhagen 3:1

Syftet med tillägg till detaljplanen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse, tidigare tomtindelning, för berörda fastigheten Klockarhagen 3:1, då en ny gång- och cykelbro ska byggas.

Länk till detaljplanPDF

Del av Mariedal 1:1 m.fl. (gata och stickspår)

Syftet med planläggningen är att möjliggöra anläggandet av en ca 750 meter lång gata som binder samman Norra Bangatan med industrigatan till BillerudKorsnäs AB. Vidare syftar planen till att möjliggöra anläggandet av två järnvägsstickspår.

Länk till detaljplan inkl. plankartaPDF


2016

Kv Gåsen m fl (Strandskolan)

Syftet med detaljplanen är att främst att möjliggöra nya flerbostadshus på Kv Gåsen och Kv LejonetSyftet med detaljplanen är att främst att möjliggöra nya flerbostadshus på Kv Gåsen och Kv Lejonet.

Länk till detaljplan inkl. plankartaPDF

Gillershöjden 19:4 m.fl. (kv. Morkullan)

Syftet med detaljplanen är att skapa ett område för handel och lokaltrafikändamål, dvs. att möjliggöra etablering av handel och centrumstödjande verksamheter samt bussangöring.

Länk till detaljplan inkl. plankartaPDF

Del av Tredingen 1:1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus på Tivoliplan.

Länk till detaljplan inkl. plankartaöppnas i nytt fönster

Del av Nora 1:1 (Trängbo camping)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en liten utökning av befintlig camping.

Länk till detaljplan inkl. plankartaPDF

Torp 24:5 (Tallen)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus (65+ boende), i anslutning till befintligt äldreboende, Tallen i Frövi.

Del av Lindesby 1:65

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av punkthus och radhus samt utreda eventuell lokalisering av förskola

Kyrkberget 18:2 (kv. Bulten)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av vårdcentral samt lägenheter för trygghetsboende

2017-07-03

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Besökstider
måndag-fredag 8.00-15.30
lunchstängt 12.00-13.00

Hittade du det du sökte? *