Skriv ut

Pågående planarbeten i Nora kommun

Detaljplan för del av Älvestorp 4:1 (Christinelund)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av friliggande villor och radhus inom del av fastigheten Älvestorp 4:1. Området är utpekat som ut utvecklingsområde för bostäder i Nora kommuns översiktsplan.

Samråd om planen pågick 8 mars 2019 – 29 mars 2019.

Granskning pågick 5 juli 2019 – 16 augusti 2019.

Antagandehandling arbetas fram.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av friliggande villor och radhus inom del av fastigheten Älvestorp 4:1. Området är utpekat som utvecklingsområde för bostäder i Nora kommuns översiktsplan.

Upplysningar erhålles av:

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sb-bergslagen.se

Detaljplan för Rosen 11 m.fl

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av nya vård-och omsorgsboenden i anslutning till befintlig vårdcentral. Planen syftar även till att förnya byggrätter för att underlätta framtida bygglovsprövning, säkerställa de behov en utökad verksamhet inom området kräver logistiskt samt möjliggöra byggnation av bostäder i Nora vattentorn.

Samråd pågick 2019-05-08 - 2019-05-29.

Granskningshandling arbetas fram.

Upplysningar erhålles av:

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad 2019-08-19

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se