Skriv ut

Pågående planarbeten i Nora kommun

Detaljplan för del av Älvestorp 4:1 (Christinelund)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av friliggande villor och radhus inom del av fastigheten Älvestorp 4:1. Området är utpekat som ut utvecklingsområde för bostäder i Nora kommuns översiktsplan.

Rubricerad detaljplan kommer att ställas ut inför samråd på biblioteket i Nora, Storgatan 15, samt på Stadsarkitektkontoret. Handlingar finns även bifogade här på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagens hemsida.

Samråd om planen hålls 8 mars 2019 – 29 mars 2019.

Synpunkter på förslaget sändes till info@sbbergslagen.se, ange i ämnesraden ”Diarienummer S-2017-754”, eller till Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.

Eventuella synpunkter måste ha inkommit till stadsarkitektkontoret senast den 29 mars 2019.

Synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn och adress. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

1.KungörelsePDF

2.PlankartaPDF

3.PlanbeskrivningPDF

4.UndersökningPDF

5.FastighetsförteckningPDF

Upplysningar erhålles av:

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sbbergslagen.se

Detaljplan för Rosen 11 m.fl

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av vård-och omsorgsboende i anknytning till befintlig vårdcentral.

Samrådshandling arbetas fram.

Upplysningar erhålles av:

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sbbergslagen.se

Senast uppdaterad 2019-03-07

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?