Skriv ut

Pågående planarbeten i Ljusnarsbergs kommun

Tillägg till översiktsplan (TÖP) - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

En kommun kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Det är områden som genom utveckling av exempelvis bostäder, verksamheter eller förutsättningar för rekreation, friluftsliv och turism kan bidra till en positiv utveckling av landsbygden.

Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Redovisningen i tillägget till översiktsplanen (TÖP) ska vara vägledande när man prövar ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i detaljplaner.

Samråd pågick mellan 22 mars - 22 maj 2019.

Utställning pågår 25 juni - 2 september.

Rubricerad plan kommer att ställas ut på biblioteket i Kopparberg, Konstmästaregatan 5 samt på Stadsarkitektkontoret i Lindesberg. Den kommer även att finnas digitalt på www.bmb.se/aktuellaplanarbeten

KungörelsePDF PlanbeskrivningPDF SamrådsredogörelsePDF NaturinventeringPDF

Översikt LIS- områden PDFMiljökonsekvensbeskrivningPDF

Utställningen syftar till att få fram kompletterande uppgifter/synpunkter.
Synpunkter på förslaget sändes till info@sb-bergslagen.se, ange i ämnesraden ”Diarienummer S-2017-1016”, eller Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.

Eventuella synpunkter måste ha inkommit till stadsarkitektkontoret senast den 2 september 2019. Synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn och adress. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

Upplysningar erhålles av:

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad 2019-07-04

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se