Skriv ut

Pågående planarbeten i Ljusnarsbergs kommun

Detaljplan för Nya vägen 15:1 m.fl. (Kopparbergs bryggeri) i Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av verksamheten för Kopparbergs bryggeri där lager och verksamhetsytor säkerställs. Planen ska samordna tidigare planer med ett samlat grepp så att verksamheten gentemot sin omgivning kan utvecklas.

Planområdet är beläget norr om de centrala delarna av Kopparbergs tätort. Området avgränsas i väster av riksväg 63 och i öster av Finnkullbergets naturreservat. Avståndet till de centrala delarna av Kopparbergs tätort är cirka 500 meter.

Vad händer i processen

Samråd pågår mellan 6 april - 4 maj 2020.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Bilagor

Handlingarna finns även att ta del av på kommunhuset i Ljusnarsberg samt på Stadsbyggnadskontoret, Kungsgatan 41 i Lindesberg.

Synpunkter på detaljplanen

Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter.

  • Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt och innehålla namn och adress. Ange även diarienummer S-2016-736.
  • Synpunkterna skickas till info@sb-bergslagen.se eller Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.
  • Synpunkter måste ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2020-05-04. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

Ytterligare handlingar och upplysningar

Kjell Jansson, planarkitekt
0581-817 47
kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad 2020-04-06

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se