Skriv ut

Aktuella planarbeten i Nora kommun

Översiktsplan för Nora kommun

Syftet med översiktsplanen är att den ska vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska också användas som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen, bidra till att förenkla och effektivisera plan- och bygglovshanteringen samt vara en överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Planprocessen - översiktsplanen antas

Del av Stensnäs 1:1 m fl (Klotstigen)

Syftet med planläggningen avser att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och lekplats samt ett HVB-hem.

Granskningshandling arbetas fram.

Linåkern 2 m.fl. (ändring av GC-väg)

Syftet med planläggningen är att ge planstöd för pågående servicetrafik
och leveranser till Lingårdens förskola samt möjliggöra byggandet av en
vändplan vid förskolans varumottagning. Samtidigt ändras markanvändningen
för förskolans område från C - Område för samlings- och föreningslokalsändamål
till S - Skola.

Detaljplanen är överklagad

Länk till antagandehandlingPDF

Länk till plankartaPDF

2017-07-03

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Besökstider
måndag-fredag 8.00-15.30
lunchstängt 12.00-13.00

Hittade du det du sökte? *