Skriv ut

Aktuella planarbeten i Nora

Översiktsplan för Nora kommun

Syftet med översiktsplanen är att den ska vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska också användas som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen, bidra till att förenkla och effektivisera plan- och bygglovshanteringen samt vara en överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Länk till kungörelsePDF

Länk till utställningshandlingPDF

Länk till samrådsredogörelsePDF

Länk till miljökonsekvensbeskrivningPDF

Länk till kartaPDF

Del av Stensnäs 1:1 m fl (Klotstigen)

Syftet med planläggningen avser att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och lekplats samt ett HVB-hem.

Granskningshandling arbetas fram.

2017-03-01

Kontakt

0587-55 00 40
Servicecenter
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Besökstider:
måndag-fredag 8.00-15.30
lunchstängt 12.00-13.00

info@sbbergslagen.se