Skriv ut

Aktuella planarbeten i Ljusnarsbergs kommun

Del av Kopparvågen 2 (Garhytteskolan)

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen på Kopparvågen 2 från allmänt område (skola) till bostadsändamål med hänsyn till det kulturhistoriska värdet, samt parkering.

AntagandehandlingPDF

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:
Angelica Sjölund, fysisk planerare
0581-810 80
angelica.sjolund@sbbergslagen.se

Tillägg till översiktsplan (TÖP) - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

En kommun kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Det är områden som genom utveckling av exempelvis bostäder, verksamheter eller förutsättningar för rekreation, friluftsliv och turism kan bidra till en positiv utveckling av landsbygden.

Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Redovisningen i tillägget till översiktsplanen (TÖP) ska vara vägledande när man prövar ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i detaljplaner.

Planprocessen

Samrådshandling arbetas fram.

Senast uppdaterad 2018-05-16

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Besökstider
måndag-fredag 8.00-15.30
lunchstängt 12.00-13.00

Hittade du det du sökte? *