Skriv ut

Aktuella planarbeten i Lindesbergs kommun

Del av Brodalen 1:1 m.fl. (ny skola)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av skola, utbyggnation av befintlig skola och idrottsområde. Syftet är även att bevara naturmark och ishall för att skapa ett pedagogiskt, mångsidigt och naturnära skolområde.

Skolorna ska kunna samutnyttja friyta och skolgård inom uteytan. Inomhus ska kök, bibliotek och idrottshall samutnyttjas. Ishallen ska kunna samutnyttjas med allmänheten. Skolan är även tänkt att innehålla ett centralkök som ska förse flera verksamheter inom kommunen med måltider.

Länk till granskningshandling och plankartaPDF

Fördjupning av översiktsplanen - Frövi tätort

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort, på uppdrag av Lindesbergs kommun. Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 23 mars - 28 maj 2017.

Planens syfte är att visa en tydlig inriktning för den framtida utvecklingen av Frövi. Planen ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Frövi genom att styra olika typer av markanvändning till de platser där de är bäst lämpade. Planen ska bland annat utreda framtida bostads- och verksamhetsområden, lokalisera värdefulla tätortsnära grönområden, utreda lämplig utvidgning av industrimark samt utveckling av de centrala delarna i anslutning till Frövi station.

Nu ska inkomna synpunkter gås igenom och en samrådsredogörelse arbetas fram. I samrådsredogörelsen redovisas och kommenteras inkomna synpunkter. En reviderad version av planförslaget kommer sedan ställas ut i det sk. "utställningsskedet" under hösten 2017. Det är en andra möjlighet att studera och kommentera planförslaget. 

2017-06-07

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Besökstider
måndag-fredag 8.00-15.30
lunchstängt 12.00-13.00

Hittade du det du sökte? *