Skriv ut

Aktuella planarbeten i Hällefors kommun

Förslag till översiktsplan med tillhörande tillägg gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) för Hällefors kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har upprättat ett förslag till översiktsplan med tillhörande tillägg gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) för Hällefors kommun. Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 28 april – 4 augusti 2017.

Planens syfte är skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av Hällefors kommun genom att hänvisa olika typer av markanvändning till de platser som är bäst lämpade.
Planen ska bland annat utreda framtida bostads- och verksamhetsområden, lokalisera värdefulla tätortsnära grönområden, utreda lämplig utvidgning av industrimark samt utveckling av kommunens tätorter och landsbygden.

Utställningsskedet

Planen har nu kommit fram till utställningsskedet och kommer ställas ut på bl a biblioteken, kommunhuset, samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunens hemsida under perioden 11 december 2017 – 18 februari 2018. Inkomna synpunkter har resulterat i ett antal revideringar och kompletteringar av översiktsplanen och LIS-tillägget samt förtydliganden av kartorna. Ändringar redovisas i den samrådsredogörelsen som följer med utställningshandlingen.

Utställningshandlingen finns länkad nedan och information kring utställningsskedet finns under länken Kungörelse.

KungörelsePDF
ÖversiktsplanPDF
Bilaga 1 MiljökonsekvensbeskrivningPDF
Bilaga 2 LIS-tilläggPDF
Bilaga 3 Översiktlig naturvärdesinventeringPDF
Bilaga 4 Sammanställning medborgardialogPDF
Bilaga 5 SamrådsredogörelsePDF

Senast uppdaterad 2018-02-16

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Besökstider
måndag-fredag 8.00-15.30
lunchstängt 12.00-13.00

Hittade du det du sökte? *