Skriv ut

Aktuella planarbeten i Hällefors kommun

Förslag till översiktsplan med tillhörande tillägg gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) för Hällefors kommun

Planens syfte är skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av Hällefors kommun genom att hänvisa olika typer av markanvändning till de platser som är bäst lämpade. Planen ska bland annat utreda framtida bostads- och verksamhetsområden, lokalisera värdefulla tätortsnära grönområden, utreda lämplig utvidgning av industrimark samt utveckling av kommunens tätorter och landsbygd.

Information om samrådsskedetPDF

Länk till samrådshandling, översiktplanPDF
Länk till samrådshandling, LIS-bilagaPDF

Bilaga – Miljökonsekvensbeskrivning MKBPDF
Bilaga – PM NaturinventeringPDF
Bilaga – Sammanställning av medborgardialogPDF

Upphävande av detaljplanetillägg HA 101, undantag av bygglov vid skyltuppsättning i Hällefors tätort

Syftet med detaljplanen är att upphäva gällande detaljplanetillägg HA 101 som innefattar större delar av Hällefors tätort, som medger bygglovsbefrielse för skyltuppsättning inom detaljplaner som är fastställda eller laga kraftvunna före 1992-10-01.

Länk till antagandehandlingPDF

2017-07-03

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Besökstider
måndag-fredag 8.00-15.30
lunchstängt 12.00-13.00

Hittade du det du sökte? *