Skriv ut

Aktuella planarbeten i Hällefors kommun

Förslag till översiksplan med tillhörande tillägg gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) för Hällefors kommun

Planens syfte är skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av Hällefors kommun genom att hänvisa olika typer av markanvändning till de platser som är bäst lämpade. Planen ska bland annat utreda framtida bostads- och verksamhetsområden, lokalisera värdefulla tätortsnära grönområden, utreda lämplig utvidgning av industrimark samt utveckling av kommunens tätorter och landsbygd.

­Under perioden 28 april–4 augusti 2017 har samråd gällande översiktsplan med tillhörande tillägg gällande landsbygdsutveckling i strandsnära lägen (LIS) för Hällefors kommun ställts ut på olika platser i kommunen.

Nu omarbetas planförlaget och kommer så småningom skickas ut på sk. utställning då en andra möjlighet till insyn och påverkan ges. Inkomna synpunkter kommer redovisas i en samrådsredogörelse som följer med planförslaget. Inför utställningen kommer det annonseras i ortstidningen samt på kommunens hemsida och anslagstavla. Planhandlingen kommer tillgängliggöras på kommunhus, bibliotek, kommunens hemsida samt på Samhällsbyggnadsförvaltningens hemsida.

2017-11-07

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Besökstider
måndag-fredag 8.00-15.30
lunchstängt 12.00-13.00

Hittade du det du sökte? *