Skriv ut

Pågående planarbeten i Hällefors kommun

Ändring av detaljplan - Upphävande av delar av detaljplanerna NA-3K och 18-GRY-572

Syftet med detaljplanen är upphäva delar av gällande detaljplaner så att en gång-och cykelväg kan genomföras med stöd av en ny sammanhängande vägplan för sträckan Grythyttan- Hällefors.

Samråd pågår 19 mars - 9 april 2019.

Synpunkter på förslaget sändes till info@sbbergslagen.se eller Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg. Ange Dnr: S-2018–1202.Eventuella synpunkter måste ha inkommit till stadsarkitektkontoret senast 2019-04-09.

Synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn och adress. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

Planhandlingar:

1. Plankarta NA-3K
PDF

2. Plankarta 18-GRY-572
PDF

3. Planbeskrivning
PDF

4. Undersökning
PDF

5. FöljebrevPDF

Ytterligare upplysningar erhålles av:

Kjell Jansson, planarkitekt,
0581-817 47
kjell.jansson@sbbergslagen.se

Detaljplan för del av Hälgsnäs 1:1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett område med bostadsbebyggelse med tillhörande handels-, serviceverksamhet och rekreationsanläggningar. Utöver detta syftar planen även till att möjliggöra för en mindre marina med byggnader i sjönära läge.

Samrådshandling tas fram

Ytterligare upplysningar kan ges av:
Per Lilja, planarkitekt
0581-810 81
per.lilja@sbbergslagen.se

Senast uppdaterad 2019-03-20

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?